Gratis parkering

Vi har gratis parkering runt om fastigheten men även vid hemglass och på grusparkeringen nedanför slänten rakt framför entrén, med infart via Gustav E bil eller mittemot vår entré. Vi rekommenderar att du undviker att parkera på vägen pga tung trafik.

<< Gå tillbaka

Kommenteringen är stängd.

GÅ, CYKLA, ÅK BIL eller BUSS. SÅ HÄR HITTAR DU TILL OSS.
GÅ, CYKLA, ÅK BIL eller BUSS. SÅ HÄR HITTAR DU TILL OSS.
Följ oss på Facebook