Medlemsinfo

Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening. Du som tränar hos oss är medlem och det är medlemmarna som äger föreningen. Medlemsavgiften på 100 kr är obligatorisk och tillkommer för samtliga aktivitetskort! Medlemskapet gäller för ett kalenderår i taget (1/1-31/12). Medlemsavgiften täcker bla kostnad för försäkring, avgift till Friskis&Svettis Riks mm.

GDPR, vi hanterar dina uppgifter korrekt enligt den nya dataskyddsförordningen, du kan när som helst begära registerutdrag från medlemsregistret, rättelse, få personuppgifter raderade, begränsa behandling av personuppgifter, överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig, göra invändningar. För frågor, mer information etc. kontakta Jan kontorstid på tel 0500-272778 eller mejl.

Du kan läsa mer om hur vi jobbar med att GDPR-säkra informationen om våra medlemmar mm här Nya Dataskyddsförordningen

<< Gå tillbaka
Nytt nummer av Friskispressen
omslag friskispressen
Hitta till oss
GÅ, CYKLA, ÅK BIL eller BUSS. SÅ HÄR HITTAR DU TILL OSS.
GÅ, CYKLA, ÅK BIL eller BUSS. SÅ HÄR HITTAR DU TILL OSS.
Följ oss på Facebook